Campus Albano

VRA utför ventilations- och rörentreprenaden i samverkan med Skanska Sverige AB. Avser Campus Albano hus 1, 2 och 4.

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare.
Projektet är 65 000kvm där Skanska Sverige är byggnadsentreprenör och Akademiska Hus byggherre. Projektet utför som en samverkansentreprenad. Projektet ska vara klart 2022.

Leave a Reply