Referensprojekt

 • UBP Labbhus 5B

  VRA fick förtroendet att utföra VVS-och styrprojekteringen samt entreprenaden av Klöverns nya labkoncept i området Uppsala Business Park. Projektet utförs i samverkan med NCC där byggnaden möter marknadens efterfrågan gällande storlek och funktion. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad och projekteras med vår egen projekteringsgrupp.

  Byggnaden planerades med två våningar om ca 1600 kvm med lokaler för laborativ verksamhet och kontorsmoduler, samt en teknikvåning på ca 720 kvm BTA. Fastigheten klar hösten 2022.

 • Tegelhagen Skola i Upplands-Bro

  VRA har anlitats av RO-Gruppen AB för uppdraget att projektera och bygga en skola i Upplands-Bro utanför Stockholm. Skolan omfattar totalt 3000 kvm och ska stå klar 2021.

  Projektet utförs som en samverkansentreprenad och avser projektering och byggnation av en kombinerad förskola och en skola upp till årskurs tre på totalt 3000 kvm fördelat över tre plan. Skolan kommer att få en Svanenmärkning, som innebär höga krav på material, låg energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Det innefattar även höga krav på en kvalitetssäkrad byggprocess.

  Arbetena påbörjas under våren och skolan kommer stå klar när det ringer in för höstterminen 2021.

 • Campus Albano

  VRA utför ventilations- och rörentreprenaden i samverkan med Skanska Sverige AB. Avser Campus Albano hus 1, 2 och 4.

  Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare.
  Projektet är 65 000kvm där Skanska Sverige är byggnadsentreprenör och Akademiska Hus byggherre. Projektet utför som en samverkansentreprenad. Projektet ska vara klart 2022.

 • Kv Lyckobrunnen

  VRA fick förtroendet av NCC att utföra ventilations- och rörentreprenaden på Kv Lyckobrunnen.
  Det är en Logistikhall i Brunna på 12000 kvm med en takhöjd på 13 m.

  VRA utförde både projektering och entreprenaden med egen personal. Fastigheten skall certifieras enligt BREEAM nivå very good.

  Projektet var en del av SBUF-projektet “Kalkyl via modell – pilotprojekt” där VRA har fått finansiering att studera och pröva olika kalkylmodeller via BIM.