Referensprojekt

 • Vega, fotograf Rickard Hidefjäll Vega

  VRA fick förtroende av In3prenör och Bonnier Fastigheter att projektera och utföra totalentreprenaden i samverkan.
  Vi utförde VVS och styr i projektet Vega.

  Byggnaden är en av Uppsalas mest centralt belägna labb- och kontorsfastigheter med absolut närhet till centralstation och city.

  Byggnaden är på 7 500 kvm och totalrenoveras utefter hyresgästernas behov.

  Fotograf: Rickard Hidefjäll

 • UBP Labbhus 5B

  VRA fick förtroendet att utföra VVS-och styrprojekteringen samt entreprenaden av Klöverns nya labkoncept i området Uppsala Business Park. Projektet utförs i samverkan med NCC där byggnaden möter marknadens efterfrågan gällande storlek och funktion. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad och projekteras med vår egen projekteringsgrupp.

  Byggnaden planerades med två våningar om ca 1600 kvm med lokaler för laborativ verksamhet och kontorsmoduler, samt en teknikvåning på ca 720 kvm BTA. Fastigheten klar hösten 2022.

 • Förskola, skola och idrottshall i Bälinge

  VRA anlitatades av NCC och Uppsala Skolfastigheter AB i en Fas 1 för att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för att bygga en förskola, skola samt en idrottshall i Bälinge utanför Uppsala. Totalt omfattar det en yta på ca 11 400 kvm och ska vara färdigställda 2025.

  Projektet utförs som en samverkansentreprenad och Fas 1 avser projektering och kalkylering. Fas 2 består av byggnation av en förskola för åtta avdelningar och en skola för 21 klasser á 30 elever samt en idrottshall. Skolan kommer att byggas efter Miljöbyggnad Silver som innebär höga krav på material, låg energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.

  Byggnationen påbörjas under hösten 2021 och förskolan kommer stå klar 2023, skolan och idrottshallen ska vara färdigställda 2025.

 • Tegelhagen Skola i Upplands-Bro

  VRA har anlitats av RO-Gruppen AB för uppdraget att projektera och bygga en skola i Upplands-Bro utanför Stockholm. Skolan omfattar totalt 3000 kvm och ska stå klar 2021.

  Projektet utförs som en samverkansentreprenad och avser projektering och byggnation av en kombinerad förskola och en skola upp till årskurs tre på totalt 3000 kvm fördelat över tre plan. Skolan kommer att få en Svanenmärkning, som innebär höga krav på material, låg energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Det innefattar även höga krav på en kvalitetssäkrad byggprocess.

  Arbetena påbörjas under våren och skolan kommer stå klar när det ringer in för höstterminen 2021.

 • Ersta Nya Sjukhus

  VRA fick förtroende att utföra VS-entreprenaden i samverkan med Hent.
  VRA var med som projekteringsstöd under projekteringen och utför VS-entreprenaden.
  Det nya sjukhuset blir en utbyggnad av nuvarande Ersta sjukhus, i riktning ned mot Folkungagatan, där entrén i framtiden kommer att ligga. Sjukhuset kommer att ha 90 vårdplatser och en kapacitet på upp till 100 000 patientbesök och 6 000 operationer per år. Den totala ytan kommer uppgå till strax under 23 000 kvm fördelat på åtta våningsplan och källare.
  Projektet stod klart 2023.

 • Campus Albano

  VRA utför ventilations- och rörentreprenaden i samverkan med Skanska Sverige AB. Avser Campus Albano hus 1, 2 och 4.

  Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare.
  Projektet är 65 000kvm där Skanska Sverige är byggnadsentreprenör och Akademiska Hus byggherre. Projektet utför som en samverkansentreprenad. Projektet ska vara klart 2022.

 • Kv Lyckobrunnen

  VRA fick förtroendet av NCC att utföra ventilations- och rörentreprenaden på Kv Lyckobrunnen.
  Det är en Logistikhall i Brunna på 12000 kvm med en takhöjd på 13 m.

  VRA utförde både projektering och entreprenaden med egen personal. Fastigheten skall certifieras enligt BREEAM nivå very good.

  Projektet var en del av SBUF-projektet “Kalkyl via modell – pilotprojekt” där VRA har fått finansiering att studera och pröva olika kalkylmodeller via BIM.