Förskola, skola och idrottshall i Bälinge

VRA anlitatades av NCC och Uppsala Skolfastigheter AB i en Fas 1 för att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för att bygga en förskola, skola samt en idrottshall i Bälinge utanför Uppsala. Totalt omfattar det en yta på ca 11 400 kvm och ska vara färdigställda 2025.

Projektet utförs som en samverkansentreprenad och Fas 1 avser projektering och kalkylering. Fas 2 består av byggnation av en förskola för åtta avdelningar och en skola för 21 klasser á 30 elever samt en idrottshall. Skolan kommer att byggas efter Miljöbyggnad Silver som innebär höga krav på material, låg energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.

Byggnationen påbörjas under hösten 2021 och förskolan kommer stå klar 2023, skolan och idrottshallen ska vara färdigställda 2025.

Leave a Reply