VVS projektörer

VVS Projektörer

VRA VVS Installationers arbetsmodell har mottagits positivt av marknaden. Varför vi söker ett antal VVS projektörer med huvudinriktning mot både rör och ventilation. Placeringsort i Stockholm eller Uppsala.

Kontakt
Jan Lundkvist, 070-623 83 19
jan.lundkvist@vra.se

Leave a Reply