Kv Lyckobrunnen

VRA fick förtroendet av NCC att utföra ventilations- och rörentreprenaden på Kv Lyckobrunnen.
Det är en Logistikhall i Brunna på 12000 kvm med en takhöjd på 13 m.

VRA utförde både projektering och entreprenaden med egen personal. Fastigheten skall certifieras enligt BREEAM nivå very good.

Projektet var en del av SBUF-projektet “Kalkyl via modell – pilotprojekt” där VRA har fått finansiering att studera och pröva olika kalkylmodeller via BIM.

Leave a Reply