Digitalisering

På bygget av Campus Albano i Stockholm sköts det mesta digitalt, från ritningar till projektering.

På campus Albano är allt införlivat digitalt; ritningar, 3D-modell och fråga/svar i produktionen. De entreprenörer som eventuellt vill ha pappersritningar får bekosta dem själva.

Läs hela artikeln

Leave a Reply