SN Värtan

Linxon har tidigare kontrakt på elkraftsanläggningar till bland annat Skanstull och Barkarby som en del i att förnya Stockholmsregionens elnät. Nu har turen kommit till Ellevios anläggning Värtan som behöver öka sin kapacitet för att möta morgondagens behov av elförsörjning.

NCC kommer ansvara för att uppföra två nya byggnader med en total yta om cirka 18 000 kvadratmeter. Byggnaderna kommer att upprättas på befintlig tomt i Hjorthagen och sker i etapper där befintligt ställverk också kommer att rivas successivt. När byggnaderna är uppförda kommer Linxon att installera två ställverk för både 110 kilovolt och 220 kilovolt.

Byggstart är planerad till sommaren 2021 och byggtiden är beräknad till cirka fem år.

VRA har fått förtroende av NCC att projektera och utföra VVS & Styr för anläggningen.

Arkitekt: Urban Design
Bild: AdoreAdore

UBP Labbhus 5B

VRA har fått förtroendet att utföra VVS-och styrprojekteringen samt entreprenaden av Klöverns nya labkoncept i området Uppsala Business Park. Projektet utförs i samverkan med NCC där byggnaden möter marknadens efterfrågan gällande storlek och funktion. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad och projekteras med vår egen projekteringsgrupp.

Byggnaden planeras med två våningar om ca 1600 kvm med lokaler för laborativ verksamhet och kontorsmoduler, samt en teknikvåning på ca 720 kvm BTA. Fastigheten kommer stå klar hösten 2022.

Förskola, skola och idrottshall i Bälinge

VRA har anlitats av NCC och Uppsala Skolfastigheter AB i en Fas 1 för att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för att bygga en förskola, skola samt en idrottshall i Bälinge utanför Uppsala. Totalt omfattar det en yta på ca
11 400 kvm och ska vara färdigställda 2025.

Projektet utförs som en samverkansentreprenad och Fas 1 avser projektering och kalkylering. Fas 2 består av byggnation av en förskola för åtta avdelningar och en skola för 21 klasser á 30 elever samt en idrottshall. Skolan kommer att byggas efter Miljöbyggnad Silver som innebär höga krav på material, låg energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.

Byggnationen påbörjas under hösten 2021 och förskolan kommer stå klar 2023, skolan och idrottshallen ska vara färdigställda 2025.

Ersta Nya Sjukhus

VRA har fått förtroende att utföra VS-entreprenaden i samverkan med Hent.
VRA är med som projekteringsstöd under projekteringen och utför VS-entreprenaden.
Det nya sjukhuset blir en utbyggnad av nuvarande Ersta sjukhus, i riktning ned mot Folkungagatan, där entrén i framtiden kommer att ligga. Sjukhuset kommer att ha 90 vårdplatser och en kapacitet på upp till 100 000 patientbesök och 6 000 operationer per år. Den totala ytan kommer uppgå till strax under 23 000 kvm fördelat på åtta våningsplan och källare.
Projektet ska vara klart 2023.