Älvsjödepån

Pendeltågsdepån i Älvsjö byggs om

Pendeltågsdepån i Älvsjö byggs om, anpassas och byggs ut för att säkerställa ett effektivare fordonsunderhåll och för att klara den framtida trafikökningen.

VRA har en samverkansentreprenad med NCC och utför ventilation- och rörentreprenaderna.
Projektet pågår fram till 2026.

Leave a Reply