Käppalaverket

Till 2028 ska kapaciteten för avloppsreningsverket Käppalaverket ökas till att kunna rena avloppsvatten från 900 000 människor. VRA har fått en beställning av NCC att utföra ventilations-och rörarbeten i en utförandeentreprenad i samverkan.
Projektet kommer ske i flera etapper där i första skedet är projekteringsmedverkan där vi tillsammans med Käppalaförbundet och NCC planerar, budgeterar och färdigställer projekteringen. Därefter tas produktion systematiskt vid.

Leave a Reply