VRA AB nu ISO-certifierade för svetsning

På bilden ser ni Max i fullt arbete

För att kvalitetssäkra våra svetsprocesser från kalkyl till färdigt svetsförband, har vi nu Certifierat oss enligt SS-EN ISO 3834–2 (högsta klassen).
VRA har godkända svetsprocedurer för olegerat och rostfritt stål från 17mm och uppåt.
All svetsande personal har gällande svetsarprövningar enl. ISO 9606–1 samt utbildning i visuell kontroll (SS-EN ISO 17637, SS-EN 6520, SS-EN ISO 5817)

Tack Mats Falkdal för ett fantastiskt arbete!

På bilden ser ni Max i fullt arbete.

VRA på LinkedIn >>

Leave a Reply