SN Värtan

Linxon har tidigare kontrakt på elkraftsanläggningar till bland annat Skanstull och Barkarby som en del i att förnya Stockholmsregionens elnät. Nu har turen kommit till Ellevios anläggning Värtan som behöver öka sin kapacitet för att möta morgondagens behov av elförsörjning.

NCC kommer ansvara för att uppföra två nya byggnader med en total yta om cirka 18 000 kvadratmeter. Byggnaderna kommer att upprättas på befintlig tomt i Hjorthagen och sker i etapper där befintligt ställverk också kommer att rivas successivt. När byggnaderna är uppförda kommer Linxon att installera två ställverk för både 110 kilovolt och 220 kilovolt.

Byggstart är planerad till sommaren 2021 och byggtiden är beräknad till cirka fem år.

VRA har fått förtroende av NCC att projektera och utföra VVS & Styr för anläggningen.

Arkitekt: Urban Design
Bild: AdoreAdore

Leave a Reply