Nyheter

 • Förskola, skola och idrottshall i Bälinge

  VRA har anlitats av NCC och Uppsala Skolfastigheter AB i en Fas 1 för att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för att bygga en förskola, skola samt en idrottshall i Bälinge utanför Uppsala. Totalt omfattar det en yta på ca
  11 400 kvm och ska vara färdigställda 2025.

  Projektet utförs som en samverkansentreprenad och Fas 1 avser projektering och kalkylering. Fas 2 består av byggnation av en förskola för åtta avdelningar och en skola för 21 klasser á 30 elever samt en idrottshall. Skolan kommer att byggas efter Miljöbyggnad Silver som innebär höga krav på material, låg energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.

  Byggnationen påbörjas under hösten 2021 och förskolan kommer stå klar 2023, skolan och idrottshallen ska vara färdigställda 2025.

 • Arbeta i BIM

  Att projektera i BIM har många fördelar, för alla inblandande i hela jobbprocessen.

  Hos VRA i Stockholm är BIM en viktig del av vardagen. Sedan företaget startades 2016 har BIM spelat en central roll för dess framgångar.

  Läs hela artikeln

 • Digitalisering

  På bygget av Campus Albano i Stockholm sköts det mesta digitalt, från ritningar till projektering.

  På campus Albano är allt införlivat digitalt; ritningar, 3D-modell och fråga/svar i produktionen. De entreprenörer som eventuellt vill ha pappersritningar får bekosta dem själva.

  Läs hela artikeln

 • Prefab på plats kapar arbetstopparna

  I projektet campus Albano förtillverkar entreprenören VRA en stor del av VS-installationerna på byggarbets­platsen. Det sparar mycket tid samtidigt som arbetsmiljön förbättras för montörerna.

  Läs hela artikeln

 • Ersta Nya Sjukhus

  VRA har fått förtroende att utföra VS-entreprenaden i samverkan med Hent.
  VRA är med som projekteringsstöd under projekteringen och utför VS-entreprenaden.
  Det nya sjukhuset blir en utbyggnad av nuvarande Ersta sjukhus, i riktning ned mot Folkungagatan, där entrén i framtiden kommer att ligga. Sjukhuset kommer att ha 90 vårdplatser och en kapacitet på upp till 100 000 patientbesök och 6 000 operationer per år. Den totala ytan kommer uppgå till strax under 23 000 kvm fördelat på åtta våningsplan och källare.
  Projektet ska vara klart 2023.