Nyheter

 • Käppalaverket

  Till 2028 ska kapaciteten för avloppsreningsverket Käppalaverket ökas till att kunna rena avloppsvatten från 900 000 människor. VRA har fått en beställning av NCC att utföra ventilations-och rörarbeten i en utförandeentreprenad i samverkan.
  Projektet kommer ske i flera etapper där i första skedet är projekteringsmedverkan där vi tillsammans med Käppalaförbundet och NCC planerar, budgeterar och färdigställer projekteringen. Därefter tas produktion systematiskt vid.

 • Vega, fotograf Rickard Hidefjäll Vega

  VRA har fått förtroende av In3prenör och Bonnier Fastigheter att projektera och utföra totalentreprenaden i samverkan.
  Vi utför VVS och styr i projektet Vega.

  Byggnaden är en av Uppsalas mest centralt belägna labb- och kontorsfastigheter med absolut närhet till centralstation och city.

  Byggnaden är på 7 500 kvm och totalrenoveras utefter hyresgästernas behov.

  Fotograf: Rickard Hidefjäll

 • SN Värtan

  Linxon har tidigare kontrakt på elkraftsanläggningar till bland annat Skanstull och Barkarby som en del i att förnya Stockholmsregionens elnät. Nu har turen kommit till Ellevios anläggning Värtan som behöver öka sin kapacitet för att möta morgondagens behov av elförsörjning.

  NCC kommer ansvara för att uppföra två nya byggnader med en total yta om cirka 18 000 kvadratmeter. Byggnaderna kommer att upprättas på befintlig tomt i Hjorthagen och sker i etapper där befintligt ställverk också kommer att rivas successivt. När byggnaderna är uppförda kommer Linxon att installera två ställverk för både 110 kilovolt och 220 kilovolt.

  Byggstart är planerad till sommaren 2021 och byggtiden är beräknad till cirka fem år.

  VRA har fått förtroende av NCC att projektera och utföra VVS & Styr för anläggningen.

  Arkitekt: Urban Design
  Bild: AdoreAdore

 • Förskola, skola och idrottshall i Bälinge

  VRA har anlitats av NCC och Uppsala Skolfastigheter AB i en Fas 1 för att projektera och ta fram en kostnadskalkyl för att bygga en förskola, skola samt en idrottshall i Bälinge utanför Uppsala. Totalt omfattar det en yta på ca
  11 400 kvm och ska vara färdigställda 2025.

  Projektet utförs som en samverkansentreprenad och Fas 1 avser projektering och kalkylering. Fas 2 består av byggnation av en förskola för åtta avdelningar och en skola för 21 klasser á 30 elever samt en idrottshall. Skolan kommer att byggas efter Miljöbyggnad Silver som innebär höga krav på material, låg energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.

  Byggnationen påbörjas under hösten 2021 och förskolan kommer stå klar 2023, skolan och idrottshallen ska vara färdigställda 2025.

 • Digitalisering

  På bygget av Campus Albano i Stockholm sköts det mesta digitalt, från ritningar till projektering.

  På campus Albano är allt införlivat digitalt; ritningar, 3D-modell och fråga/svar i produktionen. De entreprenörer som eventuellt vill ha pappersritningar får bekosta dem själva.

  Läs hela artikeln

 • Prefab på plats kapar arbetstopparna

  I projektet campus Albano förtillverkar entreprenören VRA en stor del av VS-installationerna på byggarbets­platsen. Det sparar mycket tid samtidigt som arbetsmiljön förbättras för montörerna.

  Läs hela artikeln

 • Ersta Nya Sjukhus

  VRA har fått förtroende att utföra VS-entreprenaden i samverkan med Hent.
  VRA är med som projekteringsstöd under projekteringen och utför VS-entreprenaden.
  Det nya sjukhuset blir en utbyggnad av nuvarande Ersta sjukhus, i riktning ned mot Folkungagatan, där entrén i framtiden kommer att ligga. Sjukhuset kommer att ha 90 vårdplatser och en kapacitet på upp till 100 000 patientbesök och 6 000 operationer per år. Den totala ytan kommer uppgå till strax under 23 000 kvm fördelat på åtta våningsplan och källare.
  Projektet ska vara klart 2023.