Nyheter

 • Avicii arena Modernisering av Avicii Arena

  Fastighetsägaren SGAF genomför en modernisering av Avicii Arena, och vi på VRA AB är stolta över att få vara med i arbetet på uppdrag av NCC. VRA ansvarar för att renovera VVS installationer av arenan.

 • På bilden ser ni Max i fullt arbete VRA AB nu ISO-certifierade för svetsning

  För att kvalitetssäkra våra svetsprocesser från kalkyl till färdigt svetsförband, har vi nu Certifierat oss enligt SS-EN ISO 3834–2 (högsta klassen).
  VRA har godkända svetsprocedurer för olegerat och rostfritt stål från 17mm och uppåt.
  All svetsande personal har gällande svetsarprövningar enl. ISO 9606–1 samt utbildning i visuell kontroll (SS-EN ISO 17637, SS-EN 6520, SS-EN ISO 5817)

  Tack Mats Falkdal för ett fantastiskt arbete!

  På bilden ser ni Max i fullt arbete.

  VRA på LinkedIn >>

 • Vasakronans fastighet Hästskopalatset beläget i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan Hästskopalatset 9

  Skanska har fått uppdraget att renovera och bygga om Vasakronans fastighet Hästskopalatset beläget i korsningen Hamngatan/Regeringsgatan.

  Den centrala fastigheten i Stockholm byggdes på 1930-talet med lokalytor på 9000 m2.
  Efter renoveringen kommer uthyrningsbara ytor bestå av 3400 m2 butiker och 5600 m2 kontor.
  Miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå nivå Platinum.

  VRA har fått beställning av Skanska att projektera och utföra VVS-totalentreprenaden i samverkan.

  Byggstart är planerad till sommaren 2023.

 • Pendeltågsdepån i Älvsjö byggs om Älvsjödepån

  Pendeltågsdepån i Älvsjö byggs om, anpassas och byggs ut för att säkerställa ett effektivare fordonsunderhåll och för att klara den framtida trafikökningen.

  VRA har en samverkansentreprenad med NCC och utför ventilation- och rörentreprenaderna.
  Projektet pågår fram till 2026.

 • Käppalaverket

  Till 2028 ska kapaciteten för avloppsreningsverket Käppalaverket ökas till att kunna rena avloppsvatten från 900 000 människor. VRA har fått en beställning av NCC att utföra ventilations-och rörarbeten i en utförandeentreprenad i samverkan.
  Projektet kommer ske i flera etapper där i första skedet är projekteringsmedverkan där vi tillsammans med Käppalaförbundet och NCC planerar, budgeterar och färdigställer projekteringen. Därefter tas produktion systematiskt vid.

 • SN Värtan

  Linxon har tidigare kontrakt på elkraftsanläggningar till bland annat Skanstull och Barkarby som en del i att förnya Stockholmsregionens elnät. Nu har turen kommit till Ellevios anläggning Värtan som behöver öka sin kapacitet för att möta morgondagens behov av elförsörjning.

  NCC kommer ansvara för att uppföra två nya byggnader med en total yta om cirka 18 000 kvadratmeter. Byggnaderna kommer att upprättas på befintlig tomt i Hjorthagen och sker i etapper där befintligt ställverk också kommer att rivas successivt. När byggnaderna är uppförda kommer Linxon att installera två ställverk för både 110 kilovolt och 220 kilovolt.

  Byggstart är planerad till sommaren 2021 och byggtiden är beräknad till cirka fem år.

  VRA har fått förtroende av NCC att projektera och utföra VVS & Styr för anläggningen.

  Arkitekt: Urban Design
  Bild: AdoreAdore

 • Digitalisering

  På bygget av Campus Albano i Stockholm sköts det mesta digitalt, från ritningar till projektering.

  På campus Albano är allt införlivat digitalt; ritningar, 3D-modell och fråga/svar i produktionen. De entreprenörer som eventuellt vill ha pappersritningar får bekosta dem själva.

  Läs hela artikeln

 • Prefab på plats kapar arbetstopparna

  I projektet campus Albano förtillverkar entreprenören VRA en stor del av VS-installationerna på byggarbets­platsen. Det sparar mycket tid samtidigt som arbetsmiljön förbättras för montörerna.

  Läs hela artikeln